PEPPARRÖTTERNA

Är en ideell förening med cirka 30 medlemmar som träffas, dansar och har kul tillsammans en gång i veckan.

 

Vi har ingen egen kurslokal men nu under 2022 är vi i Åsenstugan, Västra Åsgatan 2. 

Kursen går varje tisdag, varannan gång callar Leif Snuffe Eriksson och varannan gång instruerar Björn Eriksson. För mer information se under fliken kurser.

 

Styrelsen för 2022/2023.

 

Ordförande: John Bergström john.lonsaker@gmail.com 070-514 24 71

Kassör: Inger Jonsson inger@jonsson.tk 073-157 11 01

Sekreterare: Pia Rosenberg pr.fs@mbox.lidnet.se 073 - 680 47 27

Ledamot: Carina Runnebring  carina.stefan@live.se 070 - 649 24 58

Ledamot: Stefan Flink carina.stefan@live.se 070-307 83 37

Ledamot: Viola Norrbin viola.norrbin@hotmail.com  072-514 44 45

Suppleant: Pirkko Bergström 073 - 159 60 44

Suppleant: Judy Hammar judyshammar@gmail.com